Oppslagstavle for Slettheitoppen Borettslag

 • Nye containere for glass- og metallemballasje

  Publisert 20. jun. 2019

  Avfall Sør har nå utlevert en container til hver blokk. I denne skal man kaste;

  • Glassflasker
  • Glasskrukker
  • Hermetikkbokser
  • Myke metallbokser
  • Aluminiumsfolie
  • Øl-/mineralvannbokser uten pant
  • Metallokk
  • Metallkorker
  • Metalltuber
  • Telyskapsler.

  Ingenting annet skal oppi denne containeren, det skal heller ikke settes ting utenfor containeren. Husk at man leverer avfall gratis på gjenvinningsstasjonene! Tilhenger kan leies av borettslaget!

  Styret/vaktmester 20.6.19
 • Elbillading - Ladepunkter satt opp mellom nr. 41-45

  Publisert 12. jun. 2019

  I samarbeid med Kristiansand Kommune og Grønn Kontakt, har vi nå fått drift i 4 ladere for elbiler i vårt borettslag.
  Disse har en effekt på inntil 22kW pr. lader og dermed skulle de fleste elbiler lade meget raskt på disse 4 laderne! (Vanlig effekt er inntil 3,6kW på hjemmeladere)

  Prisen er for tiden 2 kroner pr kW. Man får tilgang ved å benytte seg av brikke fra Grønn Kontakt, som man kan skaffe her ved å bli kunde hos Grønn Kontakt; http://minside.gronnkontakt.no/bestill

  Dersom dere kjenner noen som har elbiler, si til dem at de kan lade hos oss når de er på besøk, eller om de bor i området. Laderne blir satt offentlige slik at alle kan lade, utgiften belastes ikke borettslaget, men den enkelte som lader.

  Her er en veiledningsvideo på hvordan laderne fungerer: https://gronnkontakt.no/2019/06/hva-er-flexilading/

  Vi henstiller til de som ikke skal lade, til å ikke parkere på disse 4 parkeringsplassene. Disse vil og bli merket for elbiler.
  Se også vedlagte PDF-vedlegg.
 • Unngå skadedyr på borettslagets område!

  Publisert 12. apr. 2019

  IKKE kast søppel og mat ut av vinduene! Det er dessverre igjen observert at noen kaster matavfall ut av vinduer, dette må ikke forekomme!

  IKKE sett søppel fra dere på utsiden av søppelrommet!

  IKKE mat fuglene! Dette tiltrekker seg rotter og mus, som er smittebærere av sykdom og som også er skadelige på andre måter. Dette er skadedyr, som vil koste andelseierne unødvendige utgifter dersom de blir ett stort problem.


  Styret oktober 2019
 • Oppussing eller ombygging/utskiftning?

  Publisert 29. mar. 2019


  Borettslaget har inngått rammeavtaler med rørlegger, elektriker og byggefirma. Avtaleprisen som borettslaget har fått, får også andelseierne dersom de har arbeid som man ønsker utført i tilknytning til sin andelsleilighet.
  Firmaene som vi bruker er;

  Byggmester Vidar Reger AS:
  Kontakt: Vidar Reger på mobil: 901 06 780. Hjemmeside: www.reger.no

  Elektrikerfirma SIAS - Sør Installasjon AS:
  Kontakt: Frank Joreid på mobil: 909 91 012. Kontor: 38 05 10 12. www.si-as.no

  Rørleggerfirma:
  Einar Pettersen AS:

  Kontakt: Einar Pettersen på mobil: 997 11 917.
  Søgne Rør AS:

  Kontakt: Bjarne Pettersen på mobil: 414 30 791.

  Styret/vaktmester mars 2019.
 • Bioposer

  Publisert 13. feb. 2019

  Vi har nå fått inn flere bioposer. De kan du få tak i ved å henvende deg til vaktmester på 901 01 647, eller besøke kontoret i Slettheiveien 45. Det er kun en rull pr. andel.

  Husk at du ikke skal legge noen annen form for emballasje i den brune biodunken.

  Det å legge matavfallet i brun dunk, og ikke blande det med avfall som går i den grå dunken, er en av de virkelig viktige tingene du kan gjøre for å spare miljøet – og holde kostnadene til renovasjon nede.

  Det er ikke tillatt å bruke vanlige plastposer eller bæreposer av plast til å emballere matavfallet i. Kildesortert bioavfall er biologisk nedbrytbart og blir omdannet til flotte kompost- og jordprodukter på Støleheia. Bioposene er nedbrytbare og ideelle til å samle matavfall i på kjøkkenet. Ikke stu posen for full og knytt igjen før du legger den i brun avfallsdunk.

  Oppdatert av styret 18.10.2020

  Styret 10.1.19