Oppslagstavle for Slettheitoppen Borettslag

 • Branninstruks under Praktisk info

  Publisert 17. nov. 2020

  Dere vil nå finne en oppdatert branninstruks under "Praktisk info": https://slettheitoppen.lettstyrt.no/info_pages/3899

  Ligger også her som vedlegg.

 • Møteplass ved evakuering

  Publisert 13. nov. 2020

  Møteplass ved evakuering:

  Alle blokkene har nå fått sin egen møteplass ved evakuering. I uke 47 får alle ett eksemplar av denne oversikten, relatert til sin blokk, lagt i sine postkasser. Det vil også bli hengt opp et eksemplar i hver blokk, samt en branninstruks. Denne kommer også til deg i postkassen. Les skrivene, og heng dem gjerne opp i din leilighet, så har du de lett tilgjengelig hvis du trenger dem. (Skroll ned i dokumentet til du ser din blokk.

 • Shalam Brukthandel på Slettheia

  Publisert 03. okt. 2020

  Shalam har åpnet brukthandel på Slettheia

  Shalam har åpnet en brukthandel i de gamle lokalene til Joker i Løvsangerveien 15.
  Verdt et besøk, enten du trenger noe, eller har noe du ønsker at skal gjenbrukes i ett annet hjem.

  Åpent mandag til fredag 1000-1700. Lørdag 1100-1600.

  Link til siden deres på Facebook.

  https://www.facebook.com/384881574867869/posts/3470407556315240/?extid=0&d=n

 • Bioavfallposer

  Publisert 24. sep. 2020

  BIOAVFALLSPOSER:

  Alle som trenger bioavfallsposer, må ta kontakt med vaktmester, eller sende e-post til styret (styret@slettheitoppenbrl.no), så leverer vi på døren til andelseier. (Henges på døren hvis ingen hjemme)

  (Ordningen ved å legge disse oppå postkassene fungerte ikke, da det nesten bare var folk som var hjemme på dagtid som fikk tak i disse, samt at vi ser de brukes til andre ting enn bioavfall.)

 • Røykvarslerens dag 1. desember

  Publisert 30. nov. 2020

  Tid: 00:01 - 23:59

  Røykvarslerens dag!

  Tirsdag 1. desember har blitt Røykvarslerens dag. Kravene til hvor mange røykvarslere man skal ha i en bolig, er nedfelt i norsk lov.: Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift) - Lovdata

  Test røykvarsleren ved å holde ”test-knappen” inne noen sekunder. Røykvarsleren skal da begynne å pipe. Om den ikke gjør det, må du bytte batteri og gjenta testen, eventuelt kjøpe ny varsler. Hvis røykvarsleren gir fra seg korte pip, vil det si at batteriet begynner å bli dårlig. Da må du bytte batteriet med en gang. La det bli en vane at du skifter batteri i røykvarsleren 1. desember hvert år.

  Informativ video fra DSB: https://youtu.be/Itu-lwwHisk

  Besøk også Røykvarslerdagen.no (roykvarslerdagen.no)

  Her er informasjon fra borettslagets forsikringsselskap: Alt du må vite om røykvarsleren - Frende Forsikring

  Hvordan sjekke at røykvarsler fungerer? 

  • Ta ned røykvarsleren fra taket

  • Fjern batteriStøvsug røykvarsleren på svak styrke for å fjerne støv og løse partikler

  • Sett i nytt batteri

  • Test varsleren med en røykkilde, f.eks. testspray, røykstikker, sigarett

  • Monter røykvarsleren i taket igjen

  En artig side for barna er siden om Brannbamsen Bjørnis. Her kan barn lære viktige ting om brannsikkerhet. Link: Brannbamsen Bjørnis - Norges viktigste bamse

  Styret kommer før jul ut med mer informasjon om brannsikkerhet i våre blokker. Følg gjerne med på dette og les skrivet når det kommer i postkassen.

  Det er din og din families sikkerhet dette gjelder...

  Styret 30.11.20

 • Skiftet termostat? Hvordan fungerer denne?

  Publisert 02. sep. 2020

 • Information about Coronavirus (COVID-19) - in different languages

  Publisert 16. apr. 2020

  Link to NIPHs (Norwegian Institute of Public Health) informationpages:

  https://www.fhi.no/en/id/infectious-diseases/coronavirus/

  Brochures and videos about coronavirus in other languages:

  https://www.fhi.no/en/op/novel-coronavirus-facts-advice/information-material/generell-informasjon-om-koronavirus-pa-flere-sprak/
 • Korona - på forskjellige språk

  Publisert 05. apr. 2020

  Information about Coronavirus - in 24 languages.
  Keep updated!
  The government asks everyone in Norway to read the important information and advice
  given about coronavirus at www.fhi.no and www.helsenorge.no. This advice is updated
  regularly. The information is available in both Norwegian and English. If you find it
  difficult to understand anything, please ask someone you know for help.

  https://www.fhi.no/contentassets/37298bcaf6724377b68018cfd7db4309/vedlegg/24sprak_hold-deg-oppdatert.pdf

  ¡Manténgase informado! Las autoridades piden a todos los residentes en Noruega que lean la información pertinente sobre el coronavirus y las correspondientes recomendaciones en www.fhi.no. Las recomendaciones cambian con gran rapidez. La información está disponible en noruego e inglés. Si tiene problemas para entender esta información, le aconsejamos pedir ayuda a alguien de su entorno.

  Hjemmeside med info for alle språk: https://helsenorge.no/koronavirus/informasjon-pa-andre-sprak
 • Borettslagets drift og Koronaviruset

  Publisert 19. mar. 2020

  Styret i Slettheitoppen Borettslag følger med på utviklingen ang. koronaviruset. Vi rådfører oss med aktuelle instanser angående situasjonen.

  • Kontor og vaktmestertjenesten er noe redusert for den enkelte andelseier, men vaktmesters telefon besvares på dagtid. Vi forsøker å opprettholde driften så langt det er mulig.
  • I denne perioden er det ikke ønskelig med fysisk besøk ved kontoret/verkstedet i Slettheiveien 45 - dersom dette ikke er helt nødvendig. Ring i så fall i forkant før besøket!
  o Send ellers e-post til styret@slettheitoppenbrl.no eller legg et skriv i vaktmesters postkasse i blokken du bor i.
  • Alle er selv ansvarlig for sin og sine nærmestes helse. Så følg med på Helseinstituttets hjemmesider og sentrale myndigheter for å få relevant informasjon ang. utviklingen.
  • Link til FHI: www.fhi.no
  • Direkte link ang. Koronavirus: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/rad-og-informajon-til-befolkningen-om-nytt-koronavirus-coronavirus-2019-nco/
  • In english: https://www.fhi.no/en/
  • Ny dato for årets generalforsamling kommer så fort vi ser at det er mulig å gjennomføre denne. Vi følger også her gjeldende lover og regler for avvikling av generalforsamlingen.

  Styret 19.3.20
 • Vaskerom - Hvordan starte en vask/tørkesesjon OPPDATERT 26.2.20

  Publisert 15. jan. 2020


  Vaskeriet – hvordan betale for bruk av vaskemaskin og tørketrommel:

  Hver vask koster nå 11 kroner pr. stk. Det samme gjør bruk av tørketrommel pr. gang.
  - Bruk magnetstripe, chip eller kontaktløs betaling (NFC – Near Field Communication).
  - Aksepterer alle typer kontantløse betalinger og overfører data umiddelbart.
  - Systemet aksepterer VIPPS, kun ved bruk av QR-kode – det blir da reservert 70 kr fra din konto, kun faktisk bruk blir registrert. Overskytende reservert beløp blir tilbakeført 1-3 virkedager.
  Maskinene er merket med Tork, Vask 1 og Vask 2 (ikke i nr. 37). Påse at maskinene er ledige før du starter betalingsløsningen.
  Trykk først på ønsket maskin på touchpanelet, følg instruksene videre.

  Ønsker man å betale via NFC – kontaktløs betaling – setter man kortet opp mot displayet. Det er også flere betalingsløsninger via mobil, som man kan bruke. Monyx er bare et eksempel. Google Pay, Apple Pay, VISA og Mastercard er andre løsninger for betaling.

  Se også videoen som viser hvordan betalingen fungerer.

  Styret og vaktmester – februar 2020