Oppslagstavle for Slettheitoppen Borettslag

 • Økende mengder med klager i fra andelseiere

  Publisert 15. apr. 2020

  Økende mengder med klager i fra andelseiere

  Det er i de siste to månedene dessverre kommet inn alt for mange klager på støy og uro i vårt borettslag. Det er ikke trivelig for den som klager, den som blir innklaget, eller for styret som må bruke mye tid på å mekle mellom partene, eller håndtere sakene på en eller annen måte.

  Ifølge borettslagsloven og eierseksjonsloven skal enhver andelseier/beboer utnytte sin andel og fellesområdene på en korrekt og respektfull måte. Det skal ikke være til skade eller ulempe for andre beboere.

  I vårt borettslag forteller også våre Husordensregler hvordan andelseierne har bestemt at livet i blokkene skal være:

  §6 Ro og orden.

  Til enhver tid skal det være ro og orden i blokkene. Lydnivået på musikkanlegg, TV, radio mv. skal holdes på et behagelig nivå, slik at det ikke er til sjenanse for naboene.

  Fra kl. 23.00 skal det være ro i leilighetene. Holdes det selskap utover denne tid, skal vinduer og balkongdører/vinduer holdes stengt. Høyrøstet prat, musikk og støy er ikke tillatt i fellesganger, heis og utendørs foran blokkene og skal ikke forekomme etter kl. 23.00. Det skal være stille i blokkene og leilighetene fra kl. 23.00 - 07.00. Kjøretøy skal ikke gå på tomgang.

  §7 Vedlikehold og reparasjoner i leilighet.

  Hamring, banking, boring etc. er ikke tillatt etter kl. 19.00 på hverdager og kl. 17.00 på lørdager. På søndager og helligdager skal det være helt ro. Det skal ikke forekomme inn/utflytting etter kl. 21.00. Dessuten skal det ikke være inn/utflytting på søndager og helligdager.

  I disse spesielle Koronatider, er det flere av oss som er hjemme på dagtid, dette frembringer mer lyder og aktivitet i blokkene. Dette skal IKKE gå ut over naboen din, eller andre i blokken. Husk at det ganske lytt i en betongblokk, samt at lyder forplanter seg godt i betong.

  Oppussingsreglene bør dere vite nå, flere har fått skriftlige, eller muntlige advarsler rundt dette. Dette kommer styret til å følge tettere opp fremover.

  Husk at mange enda er i jobb, noen jobber nattevakt, tidlig på dagene, eller sent på kveldene. Disse personene trenger også ro, og har krav på det.

  Skal du pusse opp, sett opp lapp om dette på tavlene i fellesområdet, da med dato og klokkeslett for oppussingen, slik at man vet om når tid man kan forvente litt mer uro.

  Naboen din forventer at også du respekterer de felles lover og regler som er vedtatt av beboerne.

  Styret 15.4.20

 • Er du smittet av koronaviruset

  Publisert 05. apr. 2020

  Er du smittet av Koronaviruset, skal du ikke:

  - bruke heisene
  - bruke fellesarealer
  - Ikke bruke fellesvaskeriet, boder mm
  Personer med påvist covid-19 skal holde seg hjemme og skal ikke bruke fellesarealer. Dette gjelder også for fellesvaskerier i kjellere, å ta heis eller gå i egne boder i fellesområdene.

  De som er smittet skal ha fått informasjon av legen som påviste sykdommen eller kommuneoverlegen om hvordan de skal oppføre seg og hva de ikke kan gjøre. Rådet er at de skal holde minst 2 m avstand til andre, også andre i husstanden hvis mulig.

  Se også denne linken: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/avstand-karantene-og-isolering/
 • Information about Coronavirus (COVID-19) - in different languages

  Publisert 16. apr. 2020

  Link to NIPHs (Norwegian Institute of Public Health) informationpages:

  https://www.fhi.no/en/id/infectious-diseases/coronavirus/

  Brochures and videos about coronavirus in other languages:

  https://www.fhi.no/en/op/novel-coronavirus-facts-advice/information-material/generell-informasjon-om-koronavirus-pa-flere-sprak/
 • Korona - på forskjellige språk

  Publisert 05. apr. 2020

  Information about Coronavirus - in 24 languages.
  Keep updated!
  The government asks everyone in Norway to read the important information and advice
  given about coronavirus at www.fhi.no and www.helsenorge.no. This advice is updated
  regularly. The information is available in both Norwegian and English. If you find it
  difficult to understand anything, please ask someone you know for help.

  https://www.fhi.no/contentassets/37298bcaf6724377b68018cfd7db4309/vedlegg/24sprak_hold-deg-oppdatert.pdf

  ¡Manténgase informado! Las autoridades piden a todos los residentes en Noruega que lean la información pertinente sobre el coronavirus y las correspondientes recomendaciones en www.fhi.no. Las recomendaciones cambian con gran rapidez. La información está disponible en noruego e inglés. Si tiene problemas para entender esta información, le aconsejamos pedir ayuda a alguien de su entorno.

  Hjemmeside med info for alle språk: https://helsenorge.no/koronavirus/informasjon-pa-andre-sprak
 • Oppgave over andelshavers andel - ligningen 2019

  Publisert 26. mar. 2020

  Denne infoen blir også lagt i andelseiernes postkasser.

  Oppgave over andelshavers andel av boligselskapets ligningsmessige beløp 2019:
  ***Slettheitoppen Borettslag***


  Stor leilighet (A- og D):
  Andel inntekt kr. 141
  Andel annen formue kr. 18.290
  Andel kostnader kr. 15.800
  Andel gjeld kr. 657.447

  Liten leilighet (B- og C):
  Andel inntekt kr. 102
  Andel annen formue kr. 13.245
  Andel kostnader kr. 11.442
  Andel gjeld kr. 476.083

  Den enkelte må sjekke tallene iht. hvilken type leilighet man eier.
  Overnevnte opplysninger er innrapportert elektronisk til Skatteetaten. Dere vil kunne kontrollere postene mot skattemeldingen fra skattemyndighetene.

  Styret – for Forretningsfører DKS AS
  26.3.20

 • Borettslagets drift og Koronaviruset

  Publisert 19. mar. 2020

  Styret i Slettheitoppen Borettslag følger med på utviklingen ang. koronaviruset. Vi rådfører oss med aktuelle instanser angående situasjonen.

  • Kontor og vaktmestertjenesten er noe redusert for den enkelte andelseier, men vaktmesters telefon besvares på dagtid. Vi forsøker å opprettholde driften så langt det er mulig.
  • I denne perioden er det ikke ønskelig med fysisk besøk ved kontoret/verkstedet i Slettheiveien 45 - dersom dette ikke er helt nødvendig. Ring i så fall i forkant før besøket!
  o Send ellers e-post til styret@slettheitoppenbrl.no eller legg et skriv i vaktmesters postkasse i blokken du bor i.
  • Alle er selv ansvarlig for sin og sine nærmestes helse. Så følg med på Helseinstituttets hjemmesider og sentrale myndigheter for å få relevant informasjon ang. utviklingen.
  • Link til FHI: www.fhi.no
  • Direkte link ang. Koronavirus: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/rad-og-informajon-til-befolkningen-om-nytt-koronavirus-coronavirus-2019-nco/
  • In english: https://www.fhi.no/en/
  • Ny dato for årets generalforsamling kommer så fort vi ser at det er mulig å gjennomføre denne. Vi følger også her gjeldende lover og regler for avvikling av generalforsamlingen.

  Styret 19.3.20
 • Vaskerom - Hvordan starte en vask/tørkesesjon OPPDATERT 26.2.20

  Publisert 15. jan. 2020


  Vaskeriet – hvordan betale for bruk av vaskemaskin og tørketrommel:

  Hver vask koster nå 11 kroner pr. stk. Det samme gjør bruk av tørketrommel pr. gang.
  - Bruk magnetstripe, chip eller kontaktløs betaling (NFC – Near Field Communication).
  - Aksepterer alle typer kontantløse betalinger og overfører data umiddelbart.
  - Systemet aksepterer VIPPS, kun ved bruk av QR-kode – det blir da reservert 70 kr fra din konto, kun faktisk bruk blir registrert. Overskytende reservert beløp blir tilbakeført 1-3 virkedager.
  Maskinene er merket med Tork, Vask 1 og Vask 2 (ikke i nr. 37). Påse at maskinene er ledige før du starter betalingsløsningen.
  Trykk først på ønsket maskin på touchpanelet, følg instruksene videre.

  Ønsker man å betale via NFC – kontaktløs betaling – setter man kortet opp mot displayet. Det er også flere betalingsløsninger via mobil, som man kan bruke. Monyx er bare et eksempel. Google Pay, Apple Pay, VISA og Mastercard er andre løsninger for betaling.

  Se også videoen som viser hvordan betalingen fungerer.

  Styret og vaktmester – februar 2020

 • Balco - Bruksanvisning balkongene

  Publisert 26. nov. 2019

  Her er bruksanvisning for balkongene, les denne nøye. Den har ligget ute på hjemmesiden fra balkongene var ferdig, men greit at dere blir påminnet denne. Se vedlegget.

  Her er og 2 videoer om hvordan man åpner balkongvinduene:

  https://www.youtube.com/watch?v=IN91WcYZoUE

  How to open Twin® windows on a Balco balcony glazing : https://www.youtube.com/watch?v=v9yZ3UrYoyg

  RULLEGARDINENE:

  For å heise eller senke rullegardinene, skal kulekjeden trekkes rett ned. Den må aldri trekkes skjevt! (Enten fra siden eller innover balkongen.)
  Kjeden MÅ trekkes rolig, ellers kan duken rulle opp skakt med frynsing av kanter som resultat.
  Vær nøye med å kontrollere at rullegardinen ikke trekker skjevt når den rulles opp!

  Rullegardinen får absolutt ikke rulles opp hvis den ikke er helt tørr.
  Rullegardinen bør ikke være nede ved lufting.
  Rullegardinen kan avtørkes med en fuktig klut.
 • Sorte avfallsekker forbudt å levere på gjenvinningen

  Publisert 23. okt. 2019

  Fra 1. november er det ikke lenger mulig å levere avfall i sorte sekker på gjenvinningsstasjonene til Avfall Sør.
  Mer om dette i linken under.

  https://avfallsor.no/gjenvinningsstasjoner/forbud-mot-sorte-avfallssekker/

  Samtidig minner vi også om reglene for søppelhåndteringen i vårt borettslag...
 • Slettheiveien 41 og Slettheia i media

  Publisert 11. aug. 2019

  Slettheiveien 41 i media
  Fædrelandsvennen var og lagde en flott reportasje med flotte gutter som har bodd eller bor i Slettheiveien 41.
  Verdt å lese dersom du har abonnement på Fædrelandsvennen. Da kan du følge denne linken: https://www.fvn.no/magasin/i/rA9xEl/Slettheia---uten-filter

  Prosektet "Tilbake til Slettheia" , av Nima Taheri, kan du se i denne linken, hvor det og er laget en video:

  https://nimataheri.squarespace.com/tilbaketilslettheia